699.net-699net必赢体育网址 > 699.net文学文章 > 十、葬许灵公,曷为恶剽

699.net文学文章

十、葬许灵公,曷为恶剽

699.net,风度翩翩、四十有四年,春,王八月,甲子,卫宁喜弒其君剽。 此不正,其日何也?殖也立之,喜也君之,正也。 二、卫孙林父入于戚以叛。 三、乙亥,卫侯衎复归属卫。 日归,见知弒也。 四、夏,晋侯使荀吴来聘。 五、公会晋人、郑良霄、宋人、曹人于澶渊。 六、秋,宋公杀其皇储痤。 七、晋人执卫宁喜。 八、四月,辛酉,许男宁卒于楚。 九、冬,楚子、蔡侯、陈侯伐郑。 十、葬许灵公

后生可畏、三十有两年。青阳7月甲午,卫寗喜弒其君剽。 二、卫孙林父入于戚以叛。 三、丁巳,卫侯衎复归属卫。 此谖君以弒也,其言复归何?恶剽也。曷为恶剽?剽之立于是没有说也。不过曷为不言剽之立?不言剽之立者,以恶卫侯也。 四、夏,晋侯使荀吴来聘。 五、公会晋人、郑良霄、宋人、曹人于澶渊。 六、秋,宋公杀其太子痤。 七、晋人执卫寗喜。 此执有罪,何以不得为伯讨?不以其罪执之也。 八、十7月甲寅,许男寗卒于楚。 九、冬,楚子、蔡侯、陈侯伐郑。 十、葬许灵公。